Gönül Mutfağı

Yeni Proje

Sosyal Kooperatif

Sosyal Kooperatif

Sosyal Kooperatif Nedir?

Sosyal kooperatifler, kamu ve özel sektörün tek başına çözüm üretmekte yetersiz kaldığı sağlık, eğitim, istihdam ve çevre gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçların azaltılması veya giderilmesi amacıyla, doğrudan kamu yararına yönelik faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan kuruluşlardır.
 • Kamunun ortak yararı için mal ve hizmet üreterek dezavantajlı grupları istihdam eden, elde ettikleri geliri ortaklarına sınırlı bir şekilde dağıtan ya da tamamıyla faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanan, çok paydaşlı yönetim anlayışı ile hareket eden kooperatiflerdir.
 • Sosyal kooperatifler dezavantajlı grupların istihdamı, üretim süreçlerine katılımı, ortak ihtiyaçların temini noktasında bir sosyal girişimcilik modeli olarak faaliyet gösterirler.
 • İşsizlik sorunun çözülmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve afetlerle mücadelede sürdürülebilir çözümler yaratmak amacıyla çalışır, kuruldukları bölgelerde yerel kalkınmayı desteklerler. Kazancın yeniden yatırıma dönüştürülmesi ile yeni iş alanları yaratır, bireylerin geçim kaynaklarını iyileştirerek refahını artırırlar.
 • İnsan odaklı yapısı, gönüllü katılım ve dayanışma felsefesi, işin paylaşılması (imece) kültürü ve sosyal dönüşüm ilkeleri ile hareket ederler.
 • Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yerel üreticiyi ve yerel ürünleri destekleyerek sürdürülebilir tarımın sağlanmasını, dezavantajlı topluluk mensuplarının üretime ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesini, yerel ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesini hedefleyen bir sosyal kooperatiftir.
 • Profesyonel toplum gönüllülüğü anlayışı ve stratejik planlamaya sahip bir yönetim modeli ile yönetilen kooperatifin ortakları, kooperatiften herhangi bir kâr payı almadan ve bunu da yazılı bir sözleşme ile teminat alarak tamamen gönüllü bir şekilde çalışırlar. Elde edilen gelirin yatırıma ve istihdama dönüştürülmesiyle daha çok kişinin istihdama dahil edilmesi amaçlanır.
 • Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır, vergisini ödeyen şeffaf bir kooperatiftir. T.C. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
 • İskenderun’da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen depremin ardından Şef Ebru Baybara Demir ve Şev Türev Uludağ tarafından kurulan “Gönül Mutfağı”, depremin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımla mücadelenin bir parçası olmuştur.
 • Bugün 150 gönüllü ile Hatay genelinde 20 noktaya, günde 200 bin kaptan fazla yemek ulaştıran Gönül Mutfağı’ndaki her bir çalışma, tamamen gönüllü ve gönüllüler aracılığı ile işin paylaşılmasıyla yürütülmektedir. Gönül Mutfağı adı da buradan gelmektedir. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden İskenderun’daki mutfağa gelen gönüllüler, kimliklerini, statülerini, diğer rollerini bir kenara bırakarak karşılık beklemeksizin, gönülden bir şekilde imece kültürünün bir parçası olmaya devam etmektedir.
 • Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de İskenderun’daki sistemin kurulması, ürün ve lojistik desteğinin sağlanması, sponsorlar, kurum ve kuruluşlar ile iletişimin sürdürülmesinde bu imece kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
 • Afetlerle mücadelede sürdürülebilir çözümler yaratmak için çalışan sosyal kooperatiflerin Türkiye’deki ilk örneklerinden olan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk günden beri gıda stoğunun sürdürülebilir olması için kendi web sayfası üzerindeki “deprem yardımı” bölümünden gelen ürünleri, bölgedeki tedarikçileri de destekleyecek şekilde mutfağa ulaştırmaktadır. Depremde yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybeden bölge insanını “Gönül Mutfağı”nda istihdam ederek hem ekonomik hem de sosyal olarak desteklemektedir.