Gönül Mutfağı

Yeni Proje

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Türkiye’nin ilk sosyal kooperatifi olan Topraktan Tabağa, Sorgül buğdayının canlandırılması başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmiş, özellikle pandemi döneminde bölgede küçük çiftçi ve üreticiyi destekleyerek yerel ekonominin kalkınması için çalışmalarını sürdürmüştür.

Kooperatif, E-ticaret sitesi, 5 farklı işletmesi ve 50’ye yakın çalışanıyla 170’ten fazla
yerel çiftçinin ürününü tüm Türkiye’ye ulaştırmaktadır. Sosyal kooperatifin ilkeleri
ve yönetim anlayışı, gönüllülüğü ve imece ile çalışma kültürünü ön plana
çıkarırken, Gönül Mutfağı’nın şeffaf, denetlenen ve güvenli bir yapıda olmasına
katkı sağlamaktadır.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, profesyonel toplum gönüllülüğü
anlayışı ile kurulmuştur. Ortaklarının kooperatiften herhangi bir kâr payı
almayacağını yazılı bir sözleşme ile beyan ettiği bu yapıda, elde edilen gelir
yatırıma ve istihdama dönüştürülerek daha çok kişinin istihdama dahil edilmesi
amaçlanır. Sosyal kooperatifleri diğer kooperatif türlerinden ayıran temel nokta,
“kamu yararını” temel amaç olarak görmeleridir. Ürettikleri her mal ve/veya
hizmetin amacı öncelikle kamu yararına olmalıdır. Bu özellikleri ile Topraktan
Tabağa, deprem bölgesindeki mutfakta doğan ihtiyaçların karşılanması için
sürece hızla adapte olmuştur.

İlk günden beri kendi web sayfası üzerindeki “Deprem Yardımı” kategorisinden
satın alınan ürün desteklerini, deprem bölgesindeki üretici ve tedarikçileri de
destekleyecek şekilde mutfaklara ulaştıran kooperatif, gıdadan mutfak
gereçlerine, yemeklerin hazırlanmasından dağıtımına kadar her aşamada bireysel
ve kurumsal destekleri kabul etmektedir.

Sosyal Kooperatif Nedir?

Sosyal kooperatifler, kamu ve özel sektörün tek başına çözüm üretmekte yetersiz kaldığı sağlık, eğitim, istihdam ve çevre gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçların azaltılması veya giderilmesi amacıyla, doğrudan kamu yararına yönelik faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan kuruluşlardır.

Kamunun ortak yararı için mal ve hizmet üreterek dezavantajlı grupları istihdam eden, elde ettikleri geliri ortaklarına sınırlı bir şekilde dağıtan ya da tamamıyla faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanan, çok paydaşlı yönetim anlayışı ile hareket eden kooperatiflerdir.

Sosyal kooperatifler dezavantajlı grupların istihdamı, üretim süreçlerine katılımı, ortak ihtiyaçların temini noktasında bir sosyal girişimcilik modeli olarak faaliyet gösterirler.

İşsizlik sorunun çözülmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve afetlerle mücadelede sürdürülebilir çözümler yaratmak amacıyla çalışır, kuruldukları bölgelerde yerel kalkınmayı desteklerler. Kazancın yeniden yatırıma dönüştürülmesi ile yeni iş alanları yaratır, bireylerin geçim kaynaklarını iyileştirerek refahını artırırlar.

İnsan odaklı yapısı, gönüllü katılım ve dayanışma felsefesi, işin paylaşılması (imece) kültürü ve sosyal dönüşüm ilkeleri ile hareket ederler.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yerel üreticiyi ve yerel ürünleri destekleyerek sürdürülebilir tarımın sağlanmasını, dezavantajlı topluluk mensuplarının üretime ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesini, yerel ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesini hedefleyen bir sosyal kooperatiftir.

Profesyonel toplum gönüllülüğü anlayışı ve stratejik planlamaya sahip bir yönetim modeli ile yönetilen kooperatifin ortakları, kooperatiften herhangi bir kâr payı almadan ve bunu da yazılı bir sözleşme ile teminat alarak tamamen gönüllü bir şekilde çalışırlar. Elde edilen gelirin yatırıma ve istihdama dönüştürülmesiyle daha çok kişinin istihdama dahil edilmesi amaçlanır.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır, vergisini ödeyen şeffaf bir kooperatiftir. T.C. İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

İskenderun’da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen depremin ardından Şef Ebru Baybara Demir ve Şev Türev Uludağ tarafından kurulan “Gönül Mutfağı”, depremin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel yıkımla mücadelenin bir parçası olmuştur.

Bugün 150 gönüllü ile Hatay genelinde 20 noktaya, günde 200 bin kaptan fazla yemek ulaştıran Gönül Mutfağı’ndaki her bir çalışma, tamamen gönüllü ve gönüllüler aracılığı ile işin paylaşılmasıyla yürütülmektedir. Gönül Mutfağı adı da buradan gelmektedir. Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden İskenderun’daki mutfağa gelen gönüllüler, kimliklerini, statülerini, diğer rollerini bir kenara bırakarak karşılık beklemeksizin, gönülden bir şekilde imece kültürünün bir parçası olmaya devam etmektedir.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de İskenderun’daki sistemin kurulması, ürün ve lojistik desteğinin sağlanması, sponsorlar, kurum ve kuruluşlar ile iletişimin sürdürülmesinde bu imece kültürünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Afetlerle mücadelede sürdürülebilir çözümler yaratmak için çalışan sosyal kooperatiflerin Türkiye’deki ilk örneklerinden olan Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilk günden beri gıda stoğunun sürdürülebilir olması için kendi web sayfası üzerindeki “deprem yardımı” bölümünden gelen ürünleri, bölgedeki tedarikçileri de destekleyecek şekilde mutfağa ulaştırmaktadır. Depremde yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybeden bölge insanını “Gönül Mutfağı”nda istihdam ederek hem ekonomik hem de sosyal olarak desteklemektedir.

TOPRAK TABAĞA DAHA FAZLASI İÇİN ZİYARET ET...